Pro pořadatele


Technické zázemí pro produkci

  1. Pódium, vyhrazený prostor pro rozmístění aparatury minimálně 4 x 6 m
  Pro venkovní vystoupení zastřešené pódium - ochrana proti dešti a jiným povětrnostním  vlivům  
  Přívod elektřiny 220 V
  Zajištění parkování automobilu pro stěhování aparatury 
  Přístup na místo konání 1 hodinu před začátkem vystoupení pro vyložení, zapojení aparatury, vlastní přípravu apod.
Vstup na pódium pouze se souhlasem učinkujícího (z důvodu vlastní bezpečnosti)

2.Objednávku termínu vystoupení považujeme za závaznou po složení zálohy 2.000,- Kč na náš účet. Doplatek částky je splatný ihned po skončení hudební produkce.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele je záloha nevratná. Nepříznivé počasí, malý zájem o vystoupení apod. nejsou důvody k odstoupení od smlouvy. Smlouva nabývá platnosti podpisem nebo zasláním el. poštou.

Poznámka

Povinností objednavatele – pořadatele akce - je nahlášení produkce Ochrannému Svazu Autorů a úhrada poplatku za veřejnou produkci ,toto se týká jen právnických osob, fyzické osoby jsou od poplatku osvobozeny ( v tom případě se jedná o soukromou akci)